Skicka fakturor

Skicka fakturor

Med Posti Messaging-tjänsterna kan du skicka ut fakturor automatiskt. Du kan välja specifika leveranskanaler eller en multikanalslösning för att skicka fakturor och kommunicera med dina kunder. Du får tillgång till en snabb e-faktureringstjänst, modern e-postservice, traditionella pappersfakturor, skräddarsydda fakturameddelanden, avancerade tryckningstjänster – och du kan dessutom välja den kombination av dessa alternativ som passar dig bäst.

Dina kunder uppskattar effektiv kommunikation vid olika stadier av relationen med din verksamhet. Flödet av utgående fakturor kan vara fysiskt eller digitalt, beroende på vad dina kunder föredrar. Posti Messaging är en "one-stop shop", det vill säga en enda kontaktpunkt som du använder för att skapa fakturan, skicka den och aktivera inkassotjänster.

Posti Messagings fakturering innehåller följande funktioner:

  • Identifiering
  • Konvertering
  • Kanalisering
  • Kontroller
  • Visualisering
  • Elektronisk signatur
  • Rapportering