Få konkurrensfördelar med Product Information Management

Central, relevant och snabb åtkomst till produktinformation gör stor skillnad

Product Information Management från OpusCapita skapar mätbara resultat för intressenter tack vare att viktiga processer förbättras. Genom att säkerställa relevant, korrekt och läglig åtkomst till produktinformation blir din interna supply chain en värdefull katalysator som för er närmare säljmålen via utökad produktåtkomst, färre förfrågningar och färre returer.

Att ha alla data centraliserad och uppdaterad är avgörande för att på ett effektivt sätt kunna hantera produktinformation och skapa konkurrensfördelar.

Har du tänkt på hur skadligt det egentligen kan vara för din försäljning om produktinformationen är felaktig? Dålig produktinformation kan betyda att dina produkter inte går att hitta, inte får plats på hyllorna, blir felmärkta eller lagras på fel sätt. Allt detta ökar antalet returer.

Om du är tillverkare eller återförsäljare kan du skaffa konkurrensfördelar genom att förbättra både kvaliteten och tillgängligheten på din produktinformation. OpusCapitas Product Information Management-lösning gör det enklare för dina kunder att handla från dig.

Några av fördelarna med Product Information Management är:

  • Detaljerad och uppdaterad produktinformation
  • Informationen är alltid uppdaterad i samtliga säljkanaler
  • Uppfyller sektorspecifika krav, exempelvis data om en varas spotpris hämtade från externa datakällor, eller komprimerade data för reservdelshandeln
  • Kan integreras med ditt affärssystem eller andra lösningar

Integreras med ERP och andra lösningar

OpusCapitas Product Information Management-lösningar är perfekta för administrationen av dina produkter. Genom att integrera Product Information Management med ditt affärssystem och logistiksystem (t.ex. SAP eller Microsoft) eller andra lokala program (t.ex. Microsoft Excel) kan du skapa en enda källa för all produktinformation – inklusive tekniska specifikationer, marknadstexter och multimediainnehåll.

Integrerad arbetsflödeshantering garanterar säkerhet, tydliga processer (t.ex. för översättning) och en transparent översikt över alla produktversioner. Du kan utföra automatiska kontroller av din produktinformation för att säkerställa att informationen följer de regler du har angett. Du kan också göra uppdateringar med massdatabehandling.

OpusCapitas Product Information Management har också ett lättillgängligt gränssnitt för elektronisk B2C-handel med tredjepartslösningar, exempelvis OXID eSales, Shopware, Magento, Intershop och Xsite.

Var hämtas produktinformationen? Vem använder den? Svaret kanske är överraskande.

Trappa upp kreativ desktop publishing

Använd de data som lagras i OpusCapita Product Information Management för att snabbt och enkelt publicera produktinformation i pappersformat. Funktionen förkortar go-to-market-tiden för nya produktlanseringar och innebär snabbare datauppdateringar i din befintliga produktkatalog.

Alla typer av publiceringar kan specialanpassas eller produceras automatiskt: som flerspråkiga papperskataloger, produktdatablad, PDF-filer eller prislistor via Print-on-Demand. Med våra pluginbaserade lösningar kan du arbeta direkt i Adobe InDesign eller QuarkXPress.

Du kan till och med generera mallar och sidinnehåll med hjälp av layoutregler i olika programvarulösningar som priint:comet, Xactuell eller InBetween.

Med Product Information Management från OpusCapita kan rätt personer i dina sälj- och marknadsföringsteam få centraliserad, relevant och snabb åtkomst till produktinformationen precis när så behövs. OpusCapitas Product Information Management förbättrar kvaliteten på dina produktdata, sänker dina administrationskostnader och gör alla säljkanaler mer enhetliga.

Read the Product Information Management brochure ››