LÖSNINGAR FÖR SUPPLY CHAIN-FINANSIERING

Många organisationer blir alltmer intresserade av att haka på den globala trenden att optimera rörelsekapitalet i finansiella supply chains. Köparna försöker förlänga betalningsfristen (DPO = Days Payable Outstanding) samtidigt som leverantörerna vill förkorta den (DSO = Days Sales Outstanding). Å andra sidan kan köpare ibland få en chans att sänka totalkostnaden för köpet genom att betala tidigt. SCF-program (Supply Chain Finance) ser till både köparnas och säljarnas behov av optimerade metoder gällande supply chain-finansiering.

Med hjälp av SCF-program, antingen med fakturaköp eller dynamisk diskontering, kan företag sammanföra alla sina betalningsvillkor och i gengäld erbjuda sina leverantörer ett kostnadseffektivt sätt att finansiera sina fordringar. Resultatet optimerar inte bara rörelsekapitalet och minskar behovet av externa medel, det minskar även riskerna för leverantören. SCF-programmet kan installeras på kort tid tack vare standardiserade processer och färdiga gränssnitt för finansiärer och affärssystem.

OpusCapitas SCF-lösning inkluderar allt från analys av leverantörsbasen med hjälp av prediktiv analys till kategorisering och prioritering av leverantörer i syfte att maximera programresultaten. Vi erbjuder inköpsverktyg som koordinerar förhandlingarna kring betalningsvillkoren och skapar effektiv leverantörsaktivering och onboarding med hjälp av avancerad teknik. I den automatiserade fakturahanteringen attesteras fakturorna snabbt. Den toppmoderna handelsplattformen som hanterar många banker innebär också riskreducering och säkerställer en konstant tillförsel av likviditet till våra program.

Se hur SCF fungerar i praktiken: