LEVERANTÖRSNÄTVERK

Det uppstår ofta förvirring kring olika typer av automatiserad fakturahantering under termen ”e-fakturering”. Automatiserad fakturahantering via skanning och OCR samt pdf-faktura via e-post innebär båda två att inget papper används i processen och kallas ofta för ”e-fakturering”. Ingen av dem anses dock vara e-fakturering ”på riktigt” eftersom de saknar den precision och stora datamängd som behövs för att automatisera inköps- och faktureringsprocessen.

Äkta e-fakturering hjälper till att automatisera faktureringsprocessen helt och hållet så att köparen inte behöver ange några data i och med att informationen på fakturan går direkt från leverantören till köparens affärs- eller arbetsflödessystem. Köparen tar emot fakturor från sina leverantörer i ett i förväg avtalat format. Fakturorna kan innehålla teknik som EDI och digitala signaturer för att säkerställa äkthet och integritet.

För att göra det enkelt för köpare och leverantörer har vi skapat en anslutningsplattform som inte bara ansluter dem med varandra, utan även ansluter andra leverantörsnätverk till vårt nätverk och på så sätt utökar räckvidden oerhört jämfört med ett enskilt nätverk.

Via en och samma anslutningspunkt kan ditt företag nå hundratusentals potentiella affärspartner och utbyta allt från inköpsordrar till fakturor i olika format som XML, EDIFACT och PDF. Anslutningen ser också till att ditt företag efterlever gällande faktureringslagar.

Förutom traditionella affärsmeddelanden kan vi erbjuda lösningar för utbyte av allt från kataloger, självfaktureringsdata, reklamationsmeddelanden direkt i arbetsflödet, bekräftelsemeddelanden vid betalning och till och med transaktioner vid supply chain-finansiering. Det bästa med att få all extern integration via en och samma punkt är att alla data kan loggas och analyseras för kostoptimering, mönster, kvalitetsavvikelser och bedrägeriidentifiering.

Elektroniska meddelandefunktioner och i synnerhet elektronisk fakturering innebär unika fördelar både för de som skickar och de som tar emot fakturorna.