LÖSNING FÖR AUTOMATISERAD FAKTURAHANTERING

LÖSNING FÖR AUTOMATISERAD FAKTURAHANTERING

Automatiserad fakturahantering är ett användningsområde som fokuserar på felfri och bekväm hantering av inköpsfakturor. Organisationer satsar alltmer på att minimera manuellt arbete i samband med faktureringsprocessen genom att matcha fakturor med inköpsordrar. Det säkerställer att alla fakturor stämmer överens med bolagets riktlinjer för inköp och leverantörsskulder.

För internationellt verksamma bolag eller bolag med decentraliserad affärsstruktur innebär en fakturahanteringslösning även att mer homogena processer används över hela koncernen. Det ökar i slutändan transparensen och minskar riskerna för externt och internt bedrägeri.

I framtiden förväntas ny teknik som leverantörssamarbete och maskininlärning att leda till ytterligare utveckling av processer relaterade till fakturahantering. Utvecklingen sker genom att vissa av de traditionella matchningsmotorerna ersätts med användandet av algoritmer och förbättrade verktyg för hantering av avvikelser i samarbete med leverantörerna. I det syftet kommer de framtida paketen för automatiserad fakturahantering att innehålla en stor mängd olika funktioner för leverantörskommunikation, från reklamationer till samtal som aktiverar leverantörer och olika kampanjer som e-fakturering, supply chain-finansiering eller till och med rabattsystem för dem som betalar tidigt.