Nytt inkassobolag med lång erfarenhet

Nytt inkassobolag med lång erfarenhet

Kredithanterarna övertogs av OpusCapita 2015 (Posti Messaging f.o.m. januari 2018). Nu erbjuds en mycket solid och konkurrenskraftig inkassoservice av rutinerade medarbetare och toppmodern mjukvara för inkasso. 

Vi har kunder inom segment från enskilda firmor till större banker. Dessa kunder efterfrågar tjänster av oss som innebär kortare kredittider, mindre risk för kundförluster, samtidigt som de framhåller vikten av bibehållna kundrelationer. 

Det sistnämnda kan utgöra en svår balansgång. Våra strategier bygger på kundanpassning och scoring, vilket gör att rätt åtgärd blir utförd vid rätt tillfälle. Stora möjligheter ges också att segmentera slutkunder efter era önskemål och behov. Målet är att få en betalande slutkund som samtidigt känner sig väl behandlad. Slutkunden ska alltid känna att det är lätt att komma i kontakt med oss och vi vågar lova en av inkassomarknadens kortaste svarstider. 

Posti Messaging inkassotjänst ger dig

  • Förkortad kredittid
  • Ökad likviditet
  • Minskade risker för kundförluster
  • Bibehållna kundrelationer genom unik kundvård
  • Snabb integration där kundens egna insatser är kraftigt minimerade
  • Minskad administration i inkassoprocessen
  • Ingen kostandsrisk
  • Optimerade och automatiserade rutiner