Överblick med automatiskt kassaflöde.
Sköt fakturor och fordringar effektivare.

Receivable Manager är en utmärkt paketlösning för dig som vill hantera kundreskontra på ett smartare sätt. Kassaflödet sköts automatiskt från kunddatahantering till fakturautskick och reskontra.

Med Receivable Manager integrerar du smidigt fakturering och reskontra med likviditetshantering och budgetering. Resultatet blir en överblick över alla processer och kassaflöden. Samtidigt förenklas hanteringen av reskontra avsevärt. 

Det betyder att du alltid har aktuell och detaljerad information om bolagets hela finansiella situation.

Fakturor kan skickas ut automatiskt via flera olika kanaler, vilket garanterar att den snabbaste och mest kostnadseffektiva kanalen alltid väljs. Inbesparingarna är påtagliga eftersom de arbetsamma manuella processerna blir elektroniska och automatiserade.

Det går lätt att automatiskt hämta betalningsinformation från banker. Informationen kan vid behov förädlas innan den flyttas över till programmet för kundreskontra.

Med Receivable Manager är det möjligt att både skicka fakturor effektivt och samtidigt skapa en bättre dialog med dina kunder. Det är nämligen enkelt att lägga till kundspecifika meddelanden till varje faktura.

Med Receivable Manager har våra kunder koll på sitt kassaflöde. Samtidigt sparar de pengar och får en konkurrensfördel.

Receivable Manager:

  1. Sköter fakturautskicket och väljer alltid den mest effektiva kanalen.
  2. Rapporterar automatiskt all betalningsinformation till kundreskontra.
  3. Kommer med välplanerade och anpassningsbara verktyg för likviditetshantering och prognoser.