Skuldanpassning

Ett företag eller konsument som har finansiella svårigheter kan till slut råka ut för en offentlig omstrukturering av skulderna eller rentav en konkurs. I varje enskilt fall kan vi komma överens med dig om det bästa fortsatta agerandet såväl som att sätta upp skulden på en bevakningslista tills konkursen är slutförd (bevaka att varje återhämtning från konkurs noteras) eller att den officiella omstruktureringen av skulden genomförs enligt beslut.