Rättslig inkasso

Skulle en frivillig inbetalning som är beskriven ovan inte bli framgångsrik och skulden är obestridd, då kommer OpusCapita att undersöka kundens betalningsförmåga och bedöma utsikterna för en rättslig process. Befintliga skulder, inklusive fordringar, upplupen ränta och kostnader och påminnelseavgifter, kan därefter drivas in via en rättslig process.

 

Fall där parterna inte är överens om villkoren eller beloppen drivs som civilmål. Med ditt tillstånd kan vi skicka

inkassomaterialet  till en rätt. Vi kan också komma överens om andra metoder för legal rättslig skuldindrivning, som hot om konkurs, anmälan om konkurs, indrivning i konkurs och olika säkerhetsarrangemang.