Påminnelse

Vanligen skickas bara en påminnelse till slutkunden för att inte förlora tempo i processen. På uppdrag av kund skickas påminnelser i OpusCapitas namn till slutkunderna. Påminnelsebrevet har relevanta fakta om OpusCapita som kontaktinformation och bankuppgifter. Målet med påminnelsen är att driva in kapital, dröjsmålsränta och påminnelsekostnader för den förfallna fordringen. OpusCapita hanterar såväl avstämning av betalningar som att skicka betalningsinformation till dig som kund. Slutkunden kommer alltid att instrueras att kontakta OpusCapita direkt om alla frågor som rör skulden och indrivningsprocessen.