Vår tjänst för inkasso

Vi erbjuder en omfattande tjänst för processen order till betalning (order to cash) som innefattar fakturering, kundreskontrahantering och också inkasso och indrivning av skulder.

Vårt mål är att korta ner ditt genomsnittliga antal kreditdagar med hjälp av en strukturerad, högt automatiserad och effektiv inkassoprocess. Detta sker samtidigt som vi med våra processer och vår personal ser till att bemöta dina kunder på ett sådant sätt att ditt företags kundrelationer bibehålls och vårdas.

Vi börjar indrivningen av dina fordringar med en påminnelse och därefter, om så behövs, går vi vidare till inkasso eller rättslig process. Våra åtgärder styrs av procedurer som är tydligt definierade för ditt företag och dina slutkunder. Vi anpassar oss alltid till individuella kundbehov för att kunna erbjuda den bästa upplevelsen. Och vi känner att för våra företagskunder och slutkunder är det viktigt att alltid kunna kontakta oss. Om det behövs kan vi alltid diskutera fakturafrågor med slutkunden och komma fram till en flexibel överenskommelse om stegen i processen för påminnelser, inkasso och indrivning. Detta främjar en varaktig och sund kundrelation även i framtiden.