Hantering av kundfordringar och krediter

VÅRDA DITT FÖRETAGS STÖRSTA TILLGÅNG

För de flesta företag är kundfordringarna den största tillgången i balansräkningen. Processerna för kundfordringar påverkar i stort sett alla processer i ditt företag, så det är svårt att överskatta betydelsen av att hantera kundfordringar på ett bra sätt. Dålig kontroll kan leda till ökade risker på många områden - särskilt vad gäller din resultaträkning. Det är helt enkelt så att värdet av allt hårt säljarbete kan slösas bort om din process för kundfordringar är otillräcklig.

FÖRDELARNA MED EN EFFEKTIV PROCESS FÖR KUNDFORDRINGAR

Här är några av sätten som en strukturerad hantering av dina processer för kundfordringar kan gynna organisationen:

  1. Du får betalt snabbare och minskar skuldavskrivningarna. Det är vanligt att företag skriver av 1 % av sina årsintäkter. Du kan ju föreställa dig vad det betyder om du kan minska den siffran med bara 10 %. Statistik visar att företag driver in omkring 74 % av fakturorna som är så gamla som tre månader, 30 % av fakturorna som är sex månader gamla och bara 10 % av fakturorna som är 12 månader eller äldre. Det är därför det krävs en process som är strikt - men ändå på samma gång personanpassad - för att kunna hantera dina kundfordringar på ett bra sätt.
  2. Du kan lösa tvister om fakturor snabbare och förbättra din kommunikation. Transparens och god överblick samt en väldefinierad process tillåter dig att förbättra kommunikationen med dina kunder och lösa missförstånd som kan finnas rörande fakturor. Det är också något som gör dina kunder nöjdare. Frekvent kundkommunikation har också visat sig vara ett sätt att minska kreditriskerna.
  3. Ditt kassaläge förbättras och leder till minskade finansieringskostnader
  4. Ökad automatisering av betalningsavstämningar och påminnelseprocesser ökar effektiviteten. Till detta kommer också att det är viktigt att ha en tät och välkontrollerad integration mellan alla relevanta system, inklusive fakturautskick, bankanslutningar, påminnelser och indrivning.
  5. Administrationskostnader minskar när mindre manuellt arbete utförs.Automatisering minskar det manuella arbetet i din process för kundfordringar och gör att relevanta rapporter om kundfordringar alltid finns tillgängliga. En annan viktig faktor är centralisering av processerna för information och indrivning. Det är endast när det händer som du har en klar bild av ditt företags finansiella hälsa från ett kundfordringsperspektiv.

SNABBA UPP DIN PROCESS - OCH MINIMERA MANUELLT ARBETE

Vi kan automatisera dina processer så att manuell hantering av avvikelser minimeras. Idag är OpusCapita det enda företaget i processen som erbjuder en integrerad systemlösning för Norden. Våra system är tätt integrerade med kundfakturering och skuldindrivning såväl som till bankanslutningar.

Systemen ger dig en överblick i realtid av dina kassatillgångar och detta oberoende av mängden fakturering och system för kundfordringar.