Harmonisera dina betalningar.
Full kontroll här och nu.

Vi vet att internationella bolag har svårighet att på ett enhetligt sätt hantera sina betalningar. Vi har lösningen på det – Payment Manager.

Med Payment Manager harmoniseras betalningsprocesserna så att bestämda rutiner följs och du har full kontroll över vem som hanterar vad. Samtidigt ökar transparensen kring den totala likviditetssituationen så att t.ex. enskilda juridiska enheter inte i onödan använder outnyttjade kreditlinor.

Som våra andra lösningar är Payment Manager modulanpassad. Därför kan dina betalningsprocesser utvecklas stegvis för netting, likviditet, konton eller betalningar. 

Med modulerna i Payment Manager bygger vi din betalningsfabrik och internbank. Vilket leder till högre kontroll och full spårbarhet.

Som första programleverantör introducerade vi redan 2012 stöd för SWIFT Alliance Lite 2, vilket förenklar den internationella bankkommunikationen. Det är bara en av många förbättringar som vi har lanserat sedan lanseringen 1983 då vi började hjälpa kunder med Cash Flow Automation.