ORDERHANTERING

Orderhantering är den mest kundspecifika delen av processen för Order to Cash (O2C). Är din verksamhets kunder företag eller konsumenter? Har ni butiker? Använder ni direktförsäljning eller postorder? Variationerna är många och därför är det svårt att ge ett generellt svar på hur orderhanteringen bör ske.

Men vi har många verktyg som kan hjälpa dig att automatisera processen. Allt från lösningar som gör det möjligt för dig att snabbt sluta avtal med digitala signaturer och webbshopar med olika betalningslösningar till den mer komplexa lösningen med EDI.

Orderhantering med EDI
AUTOMATISERAT UTBYTE AV ELEKTRONISKA AFFÄRSDOKUMENT MED DINA KUNDER

Electronic Data Interchange (EDI) är ett globalt koncept för utbyte av alla elektroniska dokument inom försörjningskedjan (supply chain). OpusCapitas tjänst B2B Integration gör integrationen och utbytet av meddelandena pålitligt.

Fördelen med att använda vår tjänst B2B Integration är att automatisering av processen för order-to-cash (O2C) minskar kostnaderna i säljprocessen. Dessutom innehåller inkommande edi-order färre fel jämfört med mejl och fax. För tillverkande leverantörer blir det vidare möjligt att ha lager av typ just-in-time (JIT).

Integrationsprojekt med edi kan vara tunga och tidsödande. Av den anledningen har OpusCapita utvecklat verktyg för att göra kundintegrationen så snabb och effektiv som möjlig.

Du får snabbare svar från kunder som har integrerats och full inblick on-line av all din samverkan med dem. 
B2B Integration erbjuder ett globalt nätverk för sammankoppling och integration alla-till-alla, dessutom med stöd för alla branschstandarder.