DOCUMENT MANAGER

 

Skicka dokument till både kunder och företag genom samma användargränssnitt. Kunden kan använda en eller flera leveranskanaler, inklusive papper, e-post och portaler. OpusCapita erbjuder också AdVoice, ett webbaserat användargränssnitt som gör det möjligt att förbättra kommunikationen med personliga meddelanden. Dokumentförvaringen eArchive finns även som en del av denna heltäckande tjänst.