HR-processen

Med vår lösning kan olika grupper – anställda, hr-chefer, hr business partner och service center – jobba med en egen rollbaserad vy på HR-data. Vår process för nyanställningar har fyra steg som alla syftar till att standardisera och effektivisera processerna.

Rekrytering

Behov identifieras och stäms av. Annonsering sätts igång och rekryteringsbyrå eller intern hr väljer ut kandidater.

Anställningskontrakt

HR sätter policy för säkerhet och hantering av uppgifter, arbetsbeskrivning, uppförandekod, information om kontroll i belastningsregistret och övrig information. Allt material som ska till den nyanställde skapas med hjälp av dynamiska mallar, med eller utan bilagor i eSign-tjänsten.

Kommunikation

Personlig data förs in i systemen för lönehantering, it, passerkort och tillgång till intranät och övrig utrustning. I Document Manager kan all information sparas och ett arbetsflöde upprättas för att se till att saker blir gjorda vid rätt tillfälle. Här är materialet i rätt version och enbart HR-personal och den anställde själv kan komma åt personalakten.

Arkivering

Personlig information inklusive CV arkiveras – elektroniskt och fysiskt. Materialet finns alltid tillgängligt i rätt version.