Avtalsprocessen

Avtalsprocessen blir näst intill helt automatiserad när du använder dig av Document Manager tjänsten i kombination med övriga tjänster inom Document Process Automation.

Utkast

Avtalsutkast upprättas i Document Manager tjänsten och arbetsflöde initieras. Arbetsflödet hanterar sen automatiskt nästa person i kedjan som ska granska, ändra eller godkänna avtalet.

Signering

Avtal skickas till signerande parter via eSign-tjänsten. Här väljer den som skickar avtalet om det ska signeras i turordning eller alla på en gång.

Arkivering

Digital arkivering av avtalet medför att rätt version alltid finns tillgänglig för alla berörda.

Förnyelse

Förhandlingar och förnyelse av kontrakt kan automatiskt initieras via arbetsflödet.

Utgånget avtal

Avtal som är på väg att löpa ut blir du som kontraktsansvarig automatiskt notifierad om och kan åtgärda medan avtalet fortfarande är giltigt.

Din fördel

Tidsåtgången för signering minimeras och den totala genomloppstiden halveras.

Din fördel

Risken för fel minimeras och ingen tid går till att leta och säkerställa att alla har rätt dokument.

Din fördel

Automatiska notifieringar säkerställer att inget faller mellan stolarna.

Din fördel

Du blir i god tid notifierad om att ett avtal är påväg att förfalla vilket betyder att du i lugn och ro har tid att skapa ett förnyat avtal.

Din fördel

Automatiska notifieringar och påminnelser ökar säkerheten och minskar din tidsåtgång för hanteringen.