Ärendeprocessen

Vi jobbar med fyra steg för att din process för
ärendehantering ska bli så effektiv och korrekt som möjligt.

Inkommande ärende

Slutkunden väljer kanal: papper, mejl eller fyller i uppgifterna via nätet. Oavsett kanal inkommer ärendet till OpusCapita. Fysiskt material skannas medan digitalt material vidarebefordras till analysfasen. Saknas material sänds dokumentet tillbaka till slutkunden för komplettering.

Ärendeanalys

Sortingering och klassificering enligt ärendets regelverk, under viss beloppsgräns kan ärendet skickas vidare utan ytterligare hantering. Behövs ytterligare information tillfrågas kund för komplettering.

Granskning

Den som ska granska ärendet får allt material samlat, rätt och komplett från start.

Kommunikation

Information sänds direkt till slutkunden via brev, portal eller mejl. Fysisk post kan skickas direkt från din dator till OpusCapitas högvolymsprintrar och du slipper manuell hantering.

Din fördel

Automatiska notifieringar och påminnelser ökar säkerheten och minskar din tidsåtgång för hanteringen.

Din fördel

Automatisering, korta ledtider och inget extra arbete för administrativ personal.

Din fördel

Du sparar tid och slipper leta efter material eller skicka efter kompletteringar. Godkännande eller avslag.

Din fördel

Detta sparar både tid och pengar för dig som kund.