Tack! Du är nu anmäld till Posti Messaging Summer Summit den 30 Augusti i Stockholm.

Kom ihåg att meddela oss ifall du inte kan närvara. Nedan är några demofilmer som kan intressera dig:

 Connect video 

 eSign video