Digitalisering i toppklass med gedigna expertkunskaper

Posti Messaging har tillägnat sig gedigna expertkunskaper under de årtionden som vi har arbetat med arkiverings- och tryckeritjänster, digital dataöverföring, dokumenthantering, fakturering och kundinformationstjänster.

I början av 1990-talet var vi en pionjär inom multikanalslösningar för fakturautskick. Det har varit en naturlig utveckling att fortsätta från elektroniska faktureringsprocesser mot 2000-talets automatiserade och digitaliserade kommunikation.

I början av 2018 överfördes OpusCapitas tjänster för dokument- och fakturautskick samt inkassotjänster och digitaliseringsverksamheten till Posti Messaging och blev därmed en del av Posti Groups serviceutbud.

Vi hjälper våra kunder med övergången till digital informationshantering, digitala meddelandetekniker, fakturering, datahantering och arkivering.

Välkommen att följa med oss på en fantastisk digitaliseringsresa!