Posti Messaging
Lösningar och tjänster för dokumenthantering och kundkommunikation

Vår målgrupp är kunder som hanterar stora mängder fakturor och meddelanden. Vi kan skicka och hantera alla dokument som skickas mellan dig och dina kunder. Med vår hjälp fungerar kontakterna mellan B2C-företag och den offentliga sektorn mer effektivt, och dokumenthanteringen kan skötas via både digitala och traditionella kanaler.

Vi hjälper våra kunder att använda de bästa kanalerna och tjänsterna och att skicka dokument på ett sömlöst sätt. Och detta gäller oavsett om dokumentationen är relaterad till kommunikation, fakturering, hantering av kundfordringar eller kundservice.

Med våra tjänster kan våra kunder förenkla dokumenthanteringsprocesser, elektronisk arkivering och hantering av kritisk affärsinformation.

Vi betjänar kunder i Finland, Sverige och Norge. Vi hanterar flera hundra miljoner fakturerings- och dokumenttransaktioner per år. Våra 600 medarbetare betjänar drygt 5 000 kunder. Vårt huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland. Posti Messaging är en affärsenhet inom koncernen Posti Group.

Vi har 30 års erfarenhet av att automatisera och utveckla dokumentprocesser. Vi rationaliserar affärsprocesser genom elektronisk fakturering och multikanalslösningar för kundkommunikation. Våra omfattande lösningar, tjänster och verktyg möjliggör automatisering av arbetsflödet och fungerar som stöd för verksamhetens framtida tillväxt.

Med hjälp av oss går du över till ett digitalt system som ger ökad kontroll. Vi kan hjälpa dig att snabba upp affärsprocesser och få igång digitaliseringen med elektronisk fakturering och multikanalslösningar för kundkommunikationen. Posti Messagings avgörande styrka ligger i vår kunskap om hur man arbetar med B2C-kunder och existerande integrationer.

Vi stärker företagets verksamhet och snabbar upp digitaliseringen. Vår stora styrka är vår erfarenhet av att arbeta med företag inom konsumentsektorn kombinerat med vår förmåga att integrera tjänster i redan existerande system.