OpusCapita Kredithanterarna AB får en ny ägare, Collectia Sverige AB

Posti Messaging Oy säljer sin inkassoverksamhet (OpusCapita Kredithanterarna AB och Svenska Fakturaköp AB) i Sverige till Collectia Sverige AB. Motivering till försäljningen är att det tidigare OpusCapita-erbjudandet som inkluderade inkassoverksamhet inte ger någon synergi med den nya Posti-strategin. Undertecknandet av affären ägde rum den 26 juni 2018.

Inkassoverksamheten som är kärnan i Collectias verksamhet och strategi, ger bättre grund och hem för OpusCapita Kredithanterarna AB. Tidigare under våren har de finska och norska inkassobolagen fått nya ägare. Collectia Sverige AB är ett dotterbolag till Collectia CMS A/S, ett av Danmarks största inkassoföretag.

Personalen, totalt 14 anställda i Sundbyberg och Kopparberg, kommer att stanna i Kredithanterarna med nuvarande anställningsvillkor.

”Jag vill tacka alla våra inkassoproffs i Sverige för ett väl utfört arbete. Resan fortsätter med en ny ägare som ger starkare fokus för att utveckla verksamheten ytterligare”, säger Kimmo Kauranen, Vice President för Posti Messaging.