OpusCapita och Posti förändrar verksamheten för att öka fokus på kundernas behov

OpusCapita omorganiserar sin verksamhet för att bättre tillgodose sin kunders behov, idag och i framtiden. Omorganisationens syfte är att i ännu högre grad fokusera på att bli en bättre partner för kunder.

Omorganisationen av OpusCapita senarelagd till våren 2018
Som tidigare kommunicerats omorganiserar OpusCapita verksamheten. Vi har beslutat att senarelägga implementationen av den nya företagsstrukturen i Posti Messaging och OpusCapita Solutions. Detta kommer att ske våren 2018. Däremot kommer vi att operera som två separata varumärken fr.o.m. 1 januari 2018, Posti Messaging och OpusCapita. Kundservice och fakturering kommer att fortsätta som tidigare.

Från och med 1 januari 2018 kommer OpusCapitas nuvarande verksamhet för digital dokumenthantering att integreras som en del av Posti Groups tjänsteutbud. Den nya enheten Posti Messaging kommer att tillhandahålla en omni-kanalslösning för kommunikation av fakturor, andra dokument samt inkasso. OpusCapita kommer att fortsätta tillhandahålla globala lösningar för inköp, automatiserad fakturahantering, cash management och finansiella tjänster.

OpusCapita och Posti Messaging kommer i framtiden att arbeta tätt tillsammans för att fortsatt ge våra kunder och partners den bästa servicen.

Nya OpusCapita fortsätter att bistå företag att effektivisera betalningsprocesser genom omfattande purchase-to-pay och order-to-cash-lösningar baserade på den senaste digitala tekniken. Tillsammans med sin kunder, OpusCapita automatiserar deras försäljnings-, inköps- och cash management-processer.

Tillsammans med Posti kommer den nya enheten Posti Messaging att erbjuda företag och offentlig sektor en effektiv lösning som väver samman fysiska brev med digital kommunikation av dokument. I Skandinavien Posti Messaging erbjuder digitala lösningar baserat på en kombination av egenutvecklade tjänster och lokala partnerskap.

Förändringen innebär att OpusCapita’s nuvarande kunder inte behöver vidta någon åtgärd. Produkter och tjänster som OpusCapita tillhandahåller idag kommer att fortsätta utan avbrott. Omorganiseringen av OpusCapita innebär att vissa kontrakt överförs till en ny, juridisk enhet, OpusCapita Solutions. De kunder som berörs kommer att kontaktas i november.

För ytterligare information: OpusCapita kundservice.