OpusCapita och M-Files i nytt samarbete för automatisering av processer inom dokumenthantering

Stockholm; 2016-05-25; OpusCapita stärker sitt tjänsteutbud inom Document Process Automation genom att addera M-Files lösning för dokumenthantering. Med M-Files kan OpusCapitas kunder automatisera arbetsflöden, vilket leder till bättre beslut, snabbare resultat, förbättrat samarbete och de högsta nivåerna av säkerhet och efterlevnad.

OpusCapitas förstärkta erbjudande inom dokumenthantering innebär att kunden samlar viktig data, såsom ärenden, kontrakt och annan information för digital hantering och signering. Tjänsten möjliggörs genom det nya samarbetet med mjukvaruleverantören M-Files Corporation, en ledande aktör inom Enterprise Information Management(EIM) lösningar och tjänster, med global verksamhet i över 100 länder.

– Vi vill förändra givna beteendemönster i organisationer. Med en dokumenthantering anpassad till den digitala tidsåldern ser vi en enorm potential i att kunna effektivisera processer. Vi är glada över att kunna ta nästa steg i den utvecklingen tillsammans med M-Files, säger Jennie Klaesson, Product Manager, OpusCapita.

– OpusCapita är en aktör som ligger i framkant inom digitalisering och automatisering av processer för inköp och fakturaflöden. De har en bred erfarenhet från både traditionell och digital lagring av information och vårt samarbete ger stora möjligheter för deras kunder att förbättra hur de hanterar dokument och annan information, säger Miika Mäkitalo, VD, M-Files Corporation.

OpusCapitas lösning för digital dokumenthantering bidrar till snabbare hantering av ärenden, förbättrad datainsamling, ökad kontroll och minskad pappersförbrukning. Det gör den väl lämpad för organisationer som har behov av att effektivisera beslutsprocesser. Lösningen ingår som en del av OpusCapitas nya affärsområde DTP (Document Transaction Processing), där målsättningen är att vara en helhetsleverantör inom digitalisering, print och informationshantering.

För mer information, vänligen kontakta:

Jennie Klaesson, Product Manager, OpusCapita

+46 70 445 65 83

jennie.klaesson@opuscapita.com

Miika Mäkitalo, CEO, M-Files Corporation

+358 45 205 3253

miika.makitalo@m-files.com

M-Files

M-Files enterprise information management (EIM) lösningar eliminerar informationssilon och ger snabb och enkel tillgång till rätt innehåll, från vilket affärssystem och från vilken enhet som helst. Med en unik intuitiv metod för EIM som bygger på att hantera information utifrån "vad" informationen betyder istället för "var" den lagras, uppnår M-Files högre nivåer av användaranpassning, vilket leder till snabbare ROI. Med flexibel installation lokalt, i molnet eller som en kombination av dessa, erbjuder M-Files sitt EIM system till affärsanvändare och anställda, samt minskar kraven på IT genom att de som ligger närmast affärsprocessen får tillgång till och kontroll över information enligt deras specifika krav. Tusentals organisationer i över 100 länder, bland dem SAS, OMV och NBC Universal, använder M-Files EIM system som den enda plattformen för hantering av front-office och back-office verksamhet vilket förbättrar produktiviteten och kvaliteten, samtidigt som efterlevnad av branschregler och standarder säkerställs. För mer information, besök www.m-files.com/se

OpusCapita

OpusCapita digitaliserar och automatiserar inköp, fakturahantering och betalningar, kapitalhantering och leverantörsfinansiering. Med 600 miljoner transaktioner per år, varav 200 miljoner elektroniskt, möjliggörs enklare och mer kostnadseffektiva inköp och betalningar. Resultatet blir tydliga end-to-end lösningar, med kontroll och efterlevnad av utgifter och kassaflöde. Bolaget består av 2 000 anställda med runt 8 000 kunder i 54 länder. År 2015 omsatte bolaget 257 miljoner euro. OpusCapita  har sitt huvudkontor i Esbo, Finland och ägs av Posti Group. För mer info, besök www.opuscapita.com