ETT KOMPLETT UTBUD AV KOMPETENS

Vi är ett enhetligt och orange OpusCapita. Vi är också en överraskande mångfaldig grupp av hängivna yrkespersoner. En OpusCapita-medarbetare kan vara allt från ingenjör, ekonom eller tekniknörd till humanist – oavsett är hon eller han väldigt duktig. I en bransch som karaktäriseras av ny teknik som hela tiden utvecklas, precis som marknaden, har vi märkt att alla behövs för att vi ska lyckas.

OpusCapita befinner sig nu i en allt snabbare tillväxtfas och därför kan vi erbjuda intressanta jobbmöjligheter både för våra befintliga medarbetare och nya sökande. Vi letar efter personer med expertkunskap och kompetens om lösningar inom purchase-to-pay och inköp, leveransmodellen och molntekniken SaaS, programvaruutveckling, konsultation och stor kunderfarenhet.

Möt och lär känna några av oss!

Employee Stories