jan

25

Värdet av fakturan – mer än vad som ska betalas

by

Fakturan är en frekvent använd kommunikationskanal mellan leverantör och kund.  

Värdet av fakturan – mer än vad som ska betalas

Posti Messaging har arbetat med olika kommunikationskanaler i många år och vi ser att den digitala utvecklingen ställer krav på alla leverantörer att vara relevanta, snabba och lättillgängliga i sina meddelanden till kund.

 Vår fortsatta utveckling av Posti Messaging handlar bland annat om att säkerställa att våra kunders kommunikation är sammanhållen och mer interaktiv, och att våra kunders slutkunder kontinuerligt får en bättre kundupplevelse. Vi anser därför att kundupplevelsen kring betalinformation och koppling till betallösningar är viktig och det ska vara lätt för våra uppdragsgivare också.  

 Fakturan bör inte bara på ett enkelt sätt tala om hur mycket och när kunden ska betala den, den kan också innehålla information som genererar ett mervärde, och betalinformationen bör också levereras på det sätt kunden vill, digitalt eller fysiskt, kanske kopplat till ens bank eller betallösning. Idag kan våra kunder välja hur de vill skicka fakturan eller betalinformationen och vi kan leverera den in i betaltjänster som underlättar för slutkunden och för våra uppdragsgivare.  

 Det sägs ju att fakturan i sig är på väg att försvinna. Det beror på att konsumenten är mer rörlig vilket gör behovet av att skapa en god kundrelation otroligt viktigt, inte minst via betalinformationen.  Vi tror dock att fakturan håller på att ändra form och därför har vi flera verktyg som möjliggör för våra uppdragsgivare att vara med och skapa den nya formen för just deras verksamhet och behov.

 Vi vill utveckla slutkundskommunikation ännu mer. Tillsammans med kunder och partners så utvecklar vi just nu en innovativ multikanalplattform för att möta våra kunders behov av att kunna följa med på hela kundresan. Vi anser också att denna tjänst måste utvecklas tillsammans med marknaden, och därför vill vi att ni som vill utveckla er fakturaprocess tar kontakt med oss.

 Läs mer om segmenterad och målgruppsanpassad kommunikation i faktura här.

Ta kontakt med oss för samarbete >>

 

Om författaren:

Katarina Dahlbäck

Katarina Dahlbäck har en gedigen erfarenhet av dokument och kommunikationsbranschen och i olika ledande och operativa roller. I rollen som Head of Scandinavia Posti Messaging leder hon verksamheten i Skandinavien.