mar

12

Vår Customer Service förändras och ny kontaktinformationen gäller from måndagen den 17:e mars 2018

by

Vi har tidigare informerat om att OpusCapitas verksamhet kommer omorganiseras och delas i två separata bolag under våren 2018, Posti Messaging AB och OpusCapita Solution AB. Delningen innebär även att det kommer finnas två separata Customer Service enheter från och med 20180317.
Det möjliggör för båda företagen att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Syftet är att stärka produktutveckling, förbättra servicen till er som kund samt säkra att Customer Service kan fokusera på mer individuell och produktspecifik support.
 

 

Posti Messaging AB

Posti Messagings Customer Service kommer att supportera frågor gällande dokument- och fakturaöverföring, inkasso och dokument digitalisering mm.

Kundportalen:                                       https://meseflow.service-now.com/csp/
Telefon:                                                  +468 475 29 99
E-post                                                     messaging.se@posti.com
Kontaktuppgifter och öppettider:   www.postimessaging.com/customer-service
Ny avsändare för Capmail:               no-reply.ipost-se@posti.com

Hitta din kontaktperson här om ni har några frågor eller funderingar. Kolla gärna även så att våra email inte hamnar i din skräppost. 

 

OpusCapita Solutions AB

Vårt systerföretag, OpusCapitas Customer Service, kommer att supportera frågor gällande EDI-meddelanden, e-faktura multikanal mottagning, source-to-pay och management software solutions.


Kundportalen: https://opusflow.service-now.com/csp/
Telefon:             +468 475 28 90
E-Post:               customerservice.se@opuscapita.com


Kontaktuppgifter och öppettider: https://www.opuscapita.com/contact
För att säkerställa bästa möjliga kundupplevelse är det av yttersta viktigt för oss att vi kan supportera dig i nära samarbete även efter att företaget har delats! Läs mer om vårt sätt att arbeta på www.opuscapita.com.

FAQ

Posti Messaging AB

Kundportalen:                                      https://meseflow.service-now.com/csp/

Telefon:                                 +468 475 29 99

E-post                                     messaging.se@posti.com

 

OpusCapita Solution AB

 

Kundportalen:                                      https://opusflow.service-now.com/csp/

Telefon:                                 +468 475 28 90

E-Post:                                    customerservice.se@opuscapita.com

 

Mer information hittar du under:

OpusCapita Solution: https://www.opuscapita.com/contact-customer-service#content

Posti Messaging:  https://www.postimessaging.com/customer-service

 

Ja,

 

Posti Messaging AB

Telefon:                                 +468 475 29 99

 

OpusCapita Solution AB

Telefon:                                 +468 475 28 90

 

Mer information om detta hittar du genom att klicka på länkar nedan.

OpusCapita Solution: https://www.opuscapita.com/contact-customer-service#content

Posti Messaging:  https://www.postimessaging.com/customer-service

 

Om du ringer fel bolag så kommer vi självklart att koppla dig till rätt bolag, som kund ska man inte behöva ringa ytterligare ett samtal.

Vi har ett gränssnitt mellan våra ärendehanteringssystem som gör att de ärenden vi får som kommer fel kan överföras direkt till det andra bolaget. Du som kund kommer få information om att detta skett och få de nya kontaktuppgifter så du vet var du skall skicka ditt ärende nästa gång.

Nej, samarbetsmodellen som beskriv här gäller endast Posti Messaging och OpusCapita Solution, alla andra partnerföretag har egna Kundservice som måste kontaktas separat.

Det kommer ske vissa förändringar, mer information om detta kommer under våren 2018.

Om ditt företag har produkter eller tjänster som stöds av både Posti Messaging och OpusCapita Solution så har du tillgång till båda företagens CSP.

 

All användardata från den gamla CSP kopieras identiskt till båda nya, så att du inte behöver göra omregistrering.

Efter den första kopieringen av användardata synkroniseras dock inte CSP: erna automatiskt. Det betyder att om en person använder båda portalerna måste användardata uppdateras separat i båda.

Den slutliga separationen mellan portalerna är pågående och kommer inte vara klar förrän den juridiska delningen av företagen är klar.

För att påskynda hanteringen av ditt ärende rekommenderar vi varmt att du kontaktar det bolag som hanterar den produkt eller tjänst det gäller.

Posti Messaging kommer att fokusera på de nordiska marknaderna och betjäna främst B2C-kunder och den offentliga sektorn. Produkterna och tjänsterna kommer att omfatta Faktura Sändning (MCI), iPost, Kundeutskrift, B2C eInvoice, eArchive, Portaler, Sales Ledger Services, Inkasso och Digitalisering (Finland). Dessutom skapas ett gemensamt erbjudande med Posti för närvarande.

 

OpusCapita kommer att betjäna främst B2B-kunder. Produkterna kommer att omfatta: Produktinformationshantering (PIM), Online-produktkatalog (OPC), e-inköp, fakturaautomatisering, fakturatransmission, fakturafottagning, företagsnätverk (t.ex. B2B eInvoice, EDI) Finansiering.

Posti Messaging kommer att fokusera på de nordiska marknaderna och betjäna främst B2C-kunder och den offentliga sektorn. Produkterna och tjänsterna kommer att omfatta Faktura Sändning (MCI), iPost, Kundeutskrift, B2C eInvoice, eArchive, Portaler, Sales Ledger Services, Inkasso och Digitalisering (Finland). Dessutom skapas ett gemensamt erbjudande med Posti för närvarande.

 

OpusCapita kommer att betjäna främst B2B-kunder. Produkterna kommer att omfatta: Produktinformationshantering (PIM), Online-produktkatalog (OPC), e-inköp, fakturaautomatisering, fakturatransmission, fakturafottagning, företagsnätverk (t.ex. B2B eInvoice, EDI) Finansiering.

 

I Kundportalen ser du bara de produkter som ditt företag köper av oss.

Vi håller på att uppdatera dem automatiska notifikationerna. Innan alla gamla system har uppdaterats kommer vissa notifikationer att innehålla den gamla avsändarinformationen.

Vi arbetar i nära samarbete och i vissa frågor kan ditt ärende hanteras av OpusCapita Solution.
De kontaktar då er direkt för att undvika onödig fördröjning.

Om ditt företag har produkter eller tjänster som stöds av både Posti Messaging och OpusCapita Solution så har du tillgång till båda företagens Kundportaler.

 

All användardata från den gamla CSP kopieras identiskt till båda nya, så att du inte behöver göra omregistrering. Däremot så måste all uppdatering ske separat i varje system.

Posti Messaging-ärendenummer börjar med PM (t ex incident PMINC000567) och OpusCapita Solutions med OC (t ex incident OCINC000567)

SLA är transparant och gäller som nu.

När du skickar in ditt ärende registreras detta på ett av bolagen baserat på produkten. Du får tillbaka en bekräftelse med ditt ärendenummer där står även bolagsnamn.
För att fortsätta kontakten gällande ärendet svar på ärendet direkt via epost eller om du använde portalen så fortsätt där i det öppna ärendet.