jan

25

Inkasso är självklart i en fakturaprocess

by

Det många glömmer bort i fakturahanteringen är slutkundsupplevelsen. Samtidigt som företag vill ha många kunder finns det en rädsla för att kräva in betalningar som förfallit. Tyvärr låter många företag hela fakturaprocessen bli en standarsprocess helt bortkopplad från företaget och inkassoprocessen – den är det många som ser som ett bekymmer.

Inkasso är självklart i en fakturaprocess

Men vi på Posti Messaging ser att om finns det en tydlig och bra fakturaprocess så skapas också förutsättningar för bra kommunikation och relation mellan leverantör och kund. Det har också vår stora undersökning av Kantar SIFO bekräftat. Vi anser att en fakturaprocess inte bara handlar om hur man skapar fakturor och kommunicerar dem. Vi ser att hela påminnelseprocessen och inkassoprocessen måste med i beräkningen. För alla vet vi att inkasso kan hända vemsomhelst. Även de bästa av de bästa kunderna. Och då är det viktigt att inkasso, påminnelser och fakturering är rätt och riktigt utformat för alla typer av kunder.

Vår undersökning som Kantar SIFO gjort i Norge, Finland och Sverige visar att mer än 30 procent av företag avstår från inkasso, trots att den missade betalningen kan innebära en kreditrisk, och 58 procent av de tillfrågade är oroliga för att krav på betalning i tid kan skada kundrelationen.  Undersökningen baseras på frågor till 500 CFO:er, 200 i Sverige, 150 i Norge och 150 i Finland, om hur de ser på fakturahantering.

Vi ser bland våra nya kunder att det finns en oro för att inkassot ska slå fel och vi fick även det bekräftat i undersökningen. Fakturahanteringen bör ses som en kvalitetsstämpel tycker vi. Om den fungerar så har man också lagt grunden till en lång och bra kundrelation. Vi vet också att många kunder inte reagerar negativt när de får en påminnelse, tvärtom. Sköter man hela processen snyggt och korrekt så är det bara en styrka för företaget och kundrelationen!

Men frågan landar alltid inom själva bolaget, hur man känner inför sin fakturering och inkassoprocess.

Läs gärna hela undersökningen och jämför med hur ni själva känner. 

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi hur ni kan få en genomgående snygg och trygg fakturering till betalningsprocess med oss!

Om författaren:

Olof Andersson

Olof Andersson är produktchef på inkassotjänsten för Posti Messaging, Kredithanternarna. Med lång erfarenhet av Order2Cash, både som produktägare och beställare, vet Olof vad som krävs av en faktureringstjänst för att den ska lyckas mot företag och slutkund.