sep

26

Hög stämning på Messaging Summit där temat var framtidens kommunikation

by

Torsdagen den 30 augusti ägde Messaging Summit rum på Clarion Hotel i Stockholm. Redan vid registreringen och minglandet vid kaffet kunde man vid rundvandring uppleva att stämningen bland de många deltagarna var hög och förväntningarna stora. Det blev sedan en både intressant och underhållande eftermiddag med presentation av en konsumentundersökning gjord av Kantar SIFO och föredrag av PA Prabert från MySafety och sedan den inte helt obekante Per Schlingmann. Allt avslutades sedan med vin och grillbuffé ute på hotellets terrass en skön ljummen sensommarkväll. Många tog säkert med sig ny kunskap och nya insikter såväl som fina minnen från denna eftermiddag och sköna sensommarkväll.  

Vi går från kommunikation till konversation 

Carin Ramsin, försäljningschef på Posti Messaging, hälsade alla välkomna och berättade först lite om Messagings verksamhet. Sedan målade hon med film och tal upp en bild av den allmänna utvecklingen, där vi går från kommunikation till konversation i mötena mellan företag och konsument. Den unga generationen är här särskilt pådrivande i denna utveckling.  

Konsumentundersökning om attityder till meddelanden 

Posti Messaging har låtit Kantar SIFO göra en konsumentundersökning om hur mottagare reagerar på fysiska och digitala meddelanden. Undersökningen presenterades på Messaging Summit av Lina Lindström från KANTAR SIFO. I juli 2018 utfördes 1032 intervjuer i Sverige, 1254 intervjuer i Norge och 1067 intervjuer i Finland. Undersökningen har kartlagt mottagares attityder till fysiska och digitala meddelanden och deras innehåll. Primärt har det rört sig om hur intervjuade har ställt sig till meddelanden och fakturor från försäkringsbolag, energibolag, banker, pensionsbolag, återförsäljare, telekomföretag, fastighetsbolag och vårdföretag. Undersökningen har gett intressanta insikter i hur mottagarna vill  sina meddelanden och i vilken form samt hur innehåll i meddelandena bör presenteras för att bygga kundrelationer och skapa merförsäljning. Särskilt tydligt visar undersökningen på behovet för företag att kommunicera och presentera innehåll bättre i meddelanden om de vill attrahera och behålla unga människor som kunder.  

Undersökningen visar att en grundregel för att skapa effektiva meddelanden är att de ska upplevas som relevanta, tydliga och personliga. Det går också bra att inkludera ett erbjudande eller personlig information för att göra meddelandet än mer relevant och värdefullt för konsumenten. I presentationen visades ett exempel på hur ett energibolag har förenklat sina räkningar och gjort dem mycket mer överskådliga och kundorienterade. Hela konsumentundersökningen finns att ladda ner på Posti Messagings hemsida  

Underhållande och tankeväckande om nya tidens kommunikation 

Både PA Prabert från MySafety och Per Schlingmann bjöd sedan på mycket underhållande och samtidigt tankeväckande presentationer om kommunikation i dagens värld med alla digitala kanaler och unga människors nya konsumtionsmönster. PA Prabert betonade att företag måste ha en mix av kompetenser, både ungas kunskap om digitala kanaler och hur man agerar snabbt samt människor med erfarenheten och den akademiska kunskapen om kommunikationslära. PA Prabert avslutade med att ett företags kommunikation, oavsett kanal, måste uppfylla tre saker. För mottagaren måste meddelandet vara relevant, ha nyhetsvärde och underhålla.  

Efter paus med trevligt mingel på terrassen avslutades sedan eftermiddagen med att Per Schlingmann bjöd på en intressant och rolig exposé över dagens kommunikationslandskap och hur globalisering, urbanisering och digitalisering ställer nya krav på företag. I denna nya värld, med kamp om uppmärksamhet i alla digitala kanaler, kommer den framtidsinriktade berättelsen om företaget att vara avgörande kombinerat med datadriven individinriktad kommunikation. Per Schlingmann ser hur personliga möten och upplevelser ökar i värde och helt digitala produkter minskar i värde. Personligheter och byggandet av företagskultur blir viktiga inslag för att konsumenter ska uppleva ett företag som unikt i den digitala tidsåldern.  

Få tillgång till presentationerna från eventet här 

 

På eventet demade vi Connect i pausen. Se demon online här