Tänk nytt om du vill nå millenials

Posted by Maria Moin - 11 april, 2019

För att förstå hur konsumenter mottar och uppfattar messagings har vi genomfört en undersökning.

För att bättre förstå hur konsumenter mottar och uppfattar olika typer av messagings har vi, tillsammans med Kantar Sifo, genomfört en omfattande konsumentundersökning. Vi har tagit reda på vad svenskarna gör med fakturor, årsbesked och andra utskick och resultatet visar att messagings är en kanal med enorm potential att påverka och bygga relation till sina kunder. Idag missar dock många möjligheten.  

Ett intressant resultat från undersökningen är att yngre reagerar mer negativt än äldre när de nås av olika typer av utskick. När det gäller t ex fakturor är det mer än dubbelt så vanligt att 25-34-åringar reagerar negativt än 35-49-åringar. Samma mönster ser vi när det gäller t ex försäkringsbesked och energibolagens sammanställningar.  

En generation som är uppvuxen på information ”on demand” gillar inte krångliga texter och svårgenomträngliga, standardiserade utskick. De vill få information som är enkel, tydlig och anpassad efter deras egna önskemål och behov.  

För att nå ut till och bygga starka relationer till yngre generationer av kunder behöver vi tänka nytt kring både innehåll och form för t ex kontoutdrag, fakturor och årsbesked. Vem har råd att helt i onödan skapa oro, stress och irritation hos sina kunder? Speciellt för kommande generationen konsumenter. 

Vi har sammanställt en rapport med insikter från undersökningen och råd och vägledning kring vad ni som företag bör tänka på för att lyckas med messagings 

Ladda ner rapporten "Messaging som bygger relationer" 


Maria Moin

Maria Moin  
Nordic Marketing Manager Posti Messaging 

Topics: kundkommunikation


Senaste bloggarna

Tips till bättre kommunikation och nöjdare kunder

read more

Vill du leverera en exceptionell kundupplevelse?

read more

Digitala kallelser – kortar ledtider och minskar dubbeljobb

read more