Posti Messaging Aktuellt

Vill du leverera en exceptionell kundupplevelse?

  • Posti Messaging
  • 02.06.2020
Med tjänsten Unify får du en översikt över all din kommunikation och de processer som används för att designa och leverera kommunikationen i alla kanaler
LÄS MER

Digitala kallelser – kortar ledtider och minskar dubbeljobb

Möjligheter med digitala kallelser underlättar för både patienterna och vården. Det går snabbare att nå ut med personligt riktad information och patienten kan direkt ...
LÄS MER

Insurance summit 2019

Posti Messanger var sponsor av Insurance Summit 2019 och pratade kring ”Hur skapar man en kundresa som får försäkringskunden att stanna?”
LÄS MER

Värdet av fakturan – mer än vad som ska betalas

  • Katarina Dahlbäck
  • 02.10.2019
  • faktura
Fakturan är en frekvent använd kommunikationskanal mellan leverantör och kund.  
LÄS MER

Posti Messaging Summit 2019

Kundupplevelser, user experience och digital konsumentkommunikation i focus på Posti Messaging Summit 2019!
LÄS MER

Framtiden för personlig kommunikation

Det finns en outnyttjad potential för kundkommunikation till ex. i utskick av fakturor.
LÄS MER

Årsta produktion

Miljontals färdigkuverterade och postnummersorterade brev och fakturor varje dygn.
LÄS MER

Tänk nytt om du vill nå millenials

För att förstå hur konsumenter mottar och uppfattar messagings har vi genomfört en undersökning.
LÄS MER

Energibolagens utmaning

Felfri leverans räcker inte för nöjdare kunder inom energibranschen.
LÄS MER

Messaging - kanal med outnyttjad potential

I vår digitaliserade värld har den personliga kontakten mellan kund och företag blivit sällsyntare. 
LÄS MER