Messaging - kanal med outnyttjad potential

Posted by Maria Moin - 07 mars, 2019

I vår digitaliserade värld har den personliga kontakten mellan kund och företag blivit sällsyntare. 

Butiken har ersatts av e-handelsplatsen, servicen på bankkontoret finns numera i en app och adressändringen fixar jag på ”mina sidor”. En konsekvens är att fakturor, årsbesked och andra utskick, det vi kallar messagings, blir en allt viktigare kontaktyta mot konsumenten.  

För att bättre förstå hur konsumenter mottar och uppfattar olika typer av messagings har vi, tillsammans med Kantar Sifo, genomfört en omfattande konsumentundersökning. Vi har tagit reda på vad svenskarna gör med fakturor, årsbesked och andra utskick och resultatet visar att messagings är ett kraftfullt verktyg för att kommunicera med sina kunder. Nio av tio tar del av och sju av tio sparar informationen du skickar. 

De här resultaten pekade på att messagings är en stor del av kundupplevelsen. Ännu mer påtagligt på hur viktiga företagens utskick är blev det när vi analyserade resultaten vidare.  

Messagings missar möjligheten att bygga relationer och påverka kunderna.  Bara ett av fem utskick skapar en positiv respons hos mottagaren och i mer än tio procent av fallen ger utskicken en negativ känsla, t.ex. oro, stress eller irritation. Dessutom ser vi att yngre reagerar mer negativt på utskick än äldre.  

Slutsatsen är tydlig; messaging har stor potential att bygga starka kundrelationer, men för att lyckas skulle många företag behöva tänka nytt kring både innehåll, form och val av kanal.  

Vi på Posti Messaging vill utmana och visa hur företag kan bli bättre på att jobba med sina messagings. Vi vill att fler företag lär sig utnyttja potentialen i messagings, inte bara för att hantera praktiska ärenden, utan som ett verktyg att stärka relationen till sina kunder.  

Vi har sammanställt en rapport med insikter från undersökningen och råd och vägledning kring vad ni som företag bör tänka på för att lyckas med messagings.

Maria Moin,  
Nordic Marketing Manager Posti Messaging 

Ladda ner rapporten "Messaging som bygger relationer" 

Topics: kundkommunikation


Senaste bloggarna

Insurance summit 2019

read more

Värdet av fakturan – mer än vad som ska betalas

read more

Posti Messaging Summit 2019

read more