Invånarna vill ha mer digital service i välfärden

Posted by Posti Messaging - 04 november, 2020

SKR, Sveriges kommuner och regioner, har under april 2020 gjort en undersökning kring digital service. Den visar att Sveriges invånare blir alltmer positivt inställda till den ökade digitaliseringen i samhället och till att kommuner och regioner kan erbjuda digital service. Den visar också att invånarna förväntar sig en smartare och en mer tillgänglig digital välfärd. Digitala kallelser är ett exempel på det.

 

Allt fler invånare tycker det är viktigt att kunna kommunicera och få service digitalt
Åtta av tio, 77 %, uppger att det är viktigt med digital service, vilket är en ökning jämfört med både 2016 och 2018 då andelen var 71 % respektive 73 %. Att allt fler anser att det är viktigt med digital service innebär ökade förväntningar på kommuner och regioner. Endast sex procent menar att det inte är speciellt viktigt för dem.

För personer i åldern 35-49 år har möjligheten till att kunna kommunicera och få service digitalt i årets undersökning ökat till 82 %. År 2018 var den andelen 75 %. Tidigare fanns en skillnad mellan personer i åldersgruppen 35–49 år och gruppen 18–34-åringar. Fler yngre ansåg då att det var viktigt att kommunicera och få service digitalt. I 2020-års rapport är andelen i dessa två grupper lika stor.

Invånarna i Region Stockholm sticker ut, 87 %, svarar att tillgång till digital service är viktigt, följt av Region Örebro där 81 % anser att det är viktigt. Personer tillhörande Region Dalarna ,67 %, och Region Gotland, 68 %, svarar i lägst grad att detta är viktigt.

En övervägande majoritet är positiva till att kommuner och regioner erbjuder digital service
Drygt åtta av tio, 83 % upplever det som positivt att kommuner och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt, fem procent fler än vid den senaste mätningen år 2018, då andelen var 77 %. Både män, 83 %, och kvinnor, 84 %, är mer positiva nu jämfört med 2018 års mätning. Att fler är mer positiva till digital service skapar bättre förutsättningar för kommuner och regioner att ställa om till en större och bredare digital service.

Digitala kallelser hjälper invånarna till en effektiv och positiv digital service
Ett sätt att digitalisera den kommunala servicen är genom digitala kallelser. Det är en relativt enkelt ingrepp i digitalisering av vården. Lösningen kan man säga är både förväntad av befolkning och effektiv för vården.

Medarbetarnas syn på digitalisering
SKR har frågat några av sektorns yrkesgrupper hur de ser på digitalisering. Undersökningen visar att majoriteten av medarbetarna i välfärden är positivt inställda till den ökade digitaliseringen.

Medarbetarna ser att fler invånare förutsätter att de kan få välja om och på vilket sätt de vill ha digital service. T.ex postalt hemskickade kallelser men möjlighet till att kunna ändra sin tid digitalt allt för att göra det enklare och snabbare. Medarbetarna säger också att mer digital service gör att deras egen administrativa tid har förändrats.

Kommuner, regioner, SKR och staten behöver samarbeta för att kunna svara upp mot medborgarnas förväntningar och behov på välfärd i framtiden. En bredare digital service är ett sätt för kommuner och regioner att möta de växande och förändrade behoven.

Se filmen om hur digitala kallelser hjälper vården här

Se filmen


Statistik från SKR: 

https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/sammanhallendigitalservice/invanarnasinstallningdigitalservice.16155.html#5.534c2dac1635cf82e32cc110

https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/sammanhallendigitalservice/medarbetarnasinstallningdigitalservice.32101.html

Topics: kundkommunikation


Senaste bloggarna

Hur upplever kunderna de utskick de får? Rapport från SIFO Kantar

read more

Från Posti Messaging till Ropo Capital

read more

SKL Kommentus väljer Posti Messaging

read more