Hur upplever kunderna de utskick de får? Rapport från SIFO Kantar

Posted by Posti Messaging - 02 mars, 2021

Är kommunikationen relevant och kommer i den kanal kunden föredrar?

SIFO Kantar har sammanställt resultatet från 1 130 online-intervjuer i rapporten ”Utnyttja kraften i er kommunikation: Råd och vägledning för att nå full potential”. 

Undersökningen visade att: 

  • 87 procent av kunderna läser utskicken och 6 av 10 sparar dem
  • 1 av 4 kunder är inte nöjd med den kanal som används i dagsläget
  • fler kunder än tidigare önskar att få utskick via digitala kanaler
  • bästa möjliga räckvidd nås när företag använder sig av en kombination av olika kanaler

Det här är andra gången vi låter SIFO Kantar göra en undersökning på hur utskickad kommunikation uppfattas av kunderna. Den stora skillnaden från tidigare resultat är att vi ser hur mycket mer positiva kunderna har blivit till digitalisering. För två år sedan föredrog en av fem kunder att få saldobesked fysiskt. I år är det bara drygt en av tio som gör det. Vi kan också se att andelen kunder som inte är nöjda med kundkommunikationen har minskat från 35 procent till 25 procent.

Gå in och läs rapporten nu och ta del av resultaten som kan bidra till att ge era kunder en bättre upplevelse!

Läs rapporten

 


Senaste bloggarna

Hur upplever kunderna de utskick de får? Rapport från SIFO Kantar

read more

Från Posti Messaging till Ropo Capital

read more

SKL Kommentus väljer Posti Messaging

read more