Framtiden för personlig kommunikation

Posted by Posti Messaging - 09 september, 2019

Det finns en outnyttjad potential för kundkommunikation till ex. i utskick av fakturor.

Har din organisation väldigt många slutkunder, konsumenter eller medlemmar? Gör ni stora utskick och behöver kommunicera i många digitala kanaler? Vill ni kunna göra utskick som mottagaren upplever som relevanta, personliga och berikande? Då passar en Dynamic Conversation perfekt för att samordna all er kommunikation, förstärka kundupplevelsen och långsiktigt fördjupa relationen med era kunder.  

Det finns en outnyttjad potential för kundkommunikation i utskick av sådant som fakturor, försäkringsbesked, kontoutdrag, elräkningar, kallelser, påminnelser och brev. Det visar en undersökning från Kantar SIFO.  I stort sett alla mottagare läser utskick, men lämnas oberörda av innehållet. Eftersom mottagarna ändå läser utskick så finns här stora möjligheter att förstärka kundrelationen genom att göra utskick mer personliga, intressanta och relevanta för mottagaren och skicka dem i rätt kanaler.  

Era kunder landar på dynamiska webbsidor

Det fullständiga verktyget består av två delar, Dynamic Conversation och en portal. Dynamic Conversations är en digital lösning som använder landningssidor gjorda i HTML5, dit mottagaren kommer via sms, mejl, webbsidor eller en QR-kod.

I portalen kan företag skapa och ändra i sina mallar och regler för utskick och kommunikation utifrån data om slutkunders tidigare beteenden. På landningssidorna går det att bygga in en mängd dynamiska funktioner och flera möjligheter till konversation mellan kund och företag.

Innehåll i dokument styrs av tidigare kundbeteende

Vad som finns på landningssidan styrs av lagrade kunddata om tidigare kundbeteende. Vilka data som ska visas och var och hur samt vad som ska hända på sidan är helt automatiserat. En landningssidas innehåll kan vara i stort sett vad som helst, som formulär för enkät, avtal eller beställning. Det går att ladda ner villkor och skicka avtal som sedan signeras med mobilt Bank-Id. Kunder kan till exempel se diagram över elförbrukning, utgifter eller mobilanvändning. De kan välja hur de vill ha kontakt med företaget och i vilken kanal de vill ha sin kommunikation.  

Mäter allt som händer i digitala kanaler

Med Dynamic Conversation går det att mäta öppningsgrad, klick med mera i de digitala kanaler som används. Det går att se vad mottagaren har gjort och snabbt agera på önskemål och beteenden. Ett exempel är en landningssida som kräver undertecknande av avtal eller beställning. Om det då inte hänt något på 14 dagar, kan ditt företag skicka en påminnelse till de som inte svarat eller pröva andra budskap eller kanaler. Med andra ord ökar verktyget varje kanals betydelse genom att kanalerna jobbar tillsammans i en samordnad kommunikation och konversation med dina kunder.  

Vi berättar gärna med om vad vi anser är en dynamisk konversation med era kunder. För det finns troligen en stor outnyttjad potential för kundkommunikation i era utskick. Då kan Dynamic Conversation vara vad som lyfter er kundkommunikation till riktigt höga höjder.

Läs mer om Dynamic Conversation här

Topics: kundkommunikation


Senaste bloggarna

Tips till bättre kommunikation och nöjdare kunder

read more

Vill du leverera en exceptionell kundupplevelse?

read more

Digitala kallelser – kortar ledtider och minskar dubbeljobb

read more