Digitala kallelser sparar pengar åt vården och allmänheten är positiv till en digitalisering

Posted by Posti Messaging - 23 oktober, 2020

Corona-våren har gjort att vi alla tagit ett stort kliv framåt i vår digitalisering. Vi är idag vana vid att kunna beställa, boka av, ändra och göra ärenden on-line när det passar oss oavsett tid på dygnet. Många förväntar sig och önskar att man kan göra de flesta av sina ärenden digitalt idag.


Enligt rapporten ”Svenskarna och Internet” från 2019, använder fler än 7 av 10 redan digitala samhällstjänster. Det visar sig också att 83% av den svenska allmänheten är positiva till digital service från sin region, enligt en SKR undersökning från 2020.

Den snabba utvecklingen med avstamp i Corona epidemin har gjort att patienterna räknar med att kunna komma i kontakt och sköta sina ärenden på ett enkelt och digitalt sätt. Med hjälp av digitaliserade vårdtjänster så som t.ex kallelser kan regionerna uppfylla patienternas förväntningar och ge dem en bättre vårdresa.

Digitala kallelser ger vården möjlighet till att ge patienten en bättre vårdresa och att effektivisera och spara administrativ tid

Med en digital kallelse får patienten snabb och direkt information om sitt besök. Möjligheten till att skicka ut en hälsodeklaration för ifyllnad innan besöket ger vårdpersonalen mer tid för patientsamtal och förhoppningsvis en snabbare vårdplanering.

Genom att länka till vägbeskrivningar och parkeringsmöjligheter sparar man tid åt patienten och minskar samtal till vårdens telefonväxel.
En digital påminnelse strax innan besöket reducerar också sena och uteblivna besök och sparar både värdefull administrativ tid och kostnader för regionen.

Kortfattat är fördelarna med digitala kallelser:
- sparar både tid och resurser för regionerna
- ökad beläggning genom minskat antal uteblivna besök
- patienten kan själv boka om och ändra sin tid
- mer patienttid med digitaliserad patientkontakt innan besöket

Digitala kallelser ger vården ett tillfälle till att kunna hjälpa sin patient till en bättre upplevelse samtidigt som det möjliggör större effektivitet och resursnyttjande.
 

Se filmen om digitala kallelser här

 

Topics: kundkommunikation


Senaste bloggarna

Hur upplever kunderna de utskick de får? Rapport från SIFO Kantar

read more

Från Posti Messaging till Ropo Capital

read more

SKL Kommentus väljer Posti Messaging

read more