Digital faktura som svarar kundens behov

Posted by Posti Messaging - 07 december, 2020

Fakturan är en fantastisk kommunikationskanal för att stärka relationen mot sina kunder.

I vår kommande Kantarundersökning har vi sett att kunder tänker mycket på de företag de får fakturor ifrån – hela 20 minuter per år, det är ungefär 60 reklamfilmer. Siffrorna från undersökningen visar också att företag är till stor grad dåliga på att skapa positiva känslor i sina utskick.

 

Hur kommer det sig att man glömt en sådan viktig kanal i sin kundkommunikation?
Fakturan, traditionellt, kanske inte räknas som relationsbyggande och det är därför tror jag. Det är en handling, ett ”kvitto” på en genomförd tjänst eller köp.

Dynamiska fakturor är framtiden
Digitaliseringen har medfört många ändringar i konsumentbeteende och digitala och responsiva fakturor är framtiden. En faktura som finns för kundens behov och inte företagets. En faktura som är digital och fysisk om det behövs.
Tänk er en faktura som ger möjlighet till:
- fördjupad information om ärendet eller relationen med avsändaren
- direkt betalning
- svar på frågor direkt när mottagarna får dem
- förbättrad kundupplevelse med en responsiv design som kan läsas oavsett vilken enhet mottagaren har
och en faktura som är dynamisk, responsiv och anpassad för relationsbygge med kunden.

BAHS Kapital tillämpar vår tjänst Convo! för att skapa smidiga inkassoprocesser för sina kunder. Med tjänsten Convo! ges deras kunder möjligheten att få bättre processer, sänka kostnader, få snabbare betalningar och stora vinningar i lojalitet från slutkunderna. Fakturorna blir inte en bara faktura eller ett inkassokrav, det blir till en hel lösning där man hjälper kunden att förstå, betala och lösa inkassot snabbt och enkelt.
Vilken affär man än har mot sina kunder är det viktigt att, från slutkundens perspektiv, skapa en enkel och smidig kundupplevelse. Vår tjänst Convo! kan hjälpa dig med det.
Läs referens caset BAHS Kapital här 

Tove Giske_small
Author: Ola Forsberg

 

Topics: kundkommunikation


Senaste bloggarna

Hur upplever kunderna de utskick de får? Rapport från SIFO Kantar

read more

Från Posti Messaging till Ropo Capital

read more

SKL Kommentus väljer Posti Messaging

read more